Nasza praca

Stały dozór

Stały dozór

Firma EKO – WIATR BIS  w zakresie swoich usług oferuje całodobowy monitoring pracy urządzeń energetycznych,systemu alarmowego oraz CCTV poszczególnych obiektów farm wiatrowych, stacji elektro-energetycznych WN/SN oraz farm fotowoltaicznych posiadając w pełni profesjonalne i przygotowane do tego typu czynności stanowisko dyspozytorskie. W związku z wykonywanymi czynnościami operatora firma EKO-WIATR BIS oferuje również wszelkiego rodzaju usługi gospodarcze (koszenie trawy, mycie paneli fotowoltaicznych itp.), a także zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwe i aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa polskiego oraz europejskiego.

Przeglądy
1 of 6