Nasza praca

Urządzenia Transportu Bliskiego

Urządzenia Transportu Bliskiego

Prowadzenie obsługi, konserwacji oraz napraw serwisowych urządzeń dźwigowych oraz realizacja badań okresowych zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych w turbinach wiatrowych.

W zakres czynności wchodzą:

  • Konserwacja urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń oraz wymaganiami UDT,
  • Organizacja przeprowadzenia badań urządzeń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i transportową,
  • Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji urządzeń – Księgi Rewizyjne,
  • Wykonywanie pomiarów elektrycznych rezystancji i oporności izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń wyposażonych w aparaty elektryczne,
  • Naprawa urządzeń lub wymiany podzespołów,
  • Zgłoszeniu, uczestniczenie i przeprowadzenie badań doraźnych eksploatacyjnych.
  • Przeglądy pięcioletnie zespołów napędowych POWER CLIMBER na poziomie producenckim – Poziom 3.

 

W chwili obecnej firma EKO-WIATR BIS prowadzi obsługę konserwacyjną w zakresie urządzeń podlegających UDT w  485 elektrowniach wiatrowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.