OBLICZANIE RESURSU UTB ZAMONTOWANYCH W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku (Dz.U. poz. 2176 z 2018 roku) wprowadzono wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu określenia jego stanu technicznego.

Nowelizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim uregulować obszar eksploatacji UTB z niewiadomą historią i przebiegiem urządzeń, przy zachowaniu maksymalnie akceptowalnego stopnia jego bezpiecznego funkcjonowania.

Resurs to  wymóg  odtworzenia historii eksploatacji urządzenia transportowego w celu dokonania jego oceny stanu technicznego, a co za tym idzie możliwości dalszej eksploatacji.

Resurs zostaje opracowany z wykorzystaniem:

  • danych technicznych urządzenia,
  • liczby cykli pracy (dla konstrukcji),
  • liczby godzin pracy dla mechanizmów,
  • fachowej oceny stanu technicznego,

w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu.

Rozporządzenie wprowadza konieczność policzenia i przedstawienia podległej jednostce UDT w formie dokumentacji wyników oszacowania resursu.

Nasza firma oferuje oszacowanie resursu dla następujących Urządzeń Transportu Bliskiego zamontowanych w elektrowniach wiatrowych:

  • Wciągników.
  • Podestów ruchomych wiszących.

w oparciu o :

  • Dokumentację producenta.
  • Zapisy w dziennikach konserwacji.
  • Ocenę stanu technicznego urządzeń.
  • Licznik czasu pracy urządzenia.

W przypadku braku rejestratorów czasu pracy bądź historii cykli pracy sporządzonej przez obsługujących resurs szacowany jest na podstawie deklaracji eksploatującego zawierającej informację o liczbach cykli pracy oraz wartościach obciążeń jakie wypracowało urządzenie od chwili uruchomienia.

 

Nasi Klienci do tej pory uzyskali 100% pozytywnych weryfikacji UDT dotyczących dokumentacji  stopnia wykorzystania resursu na wymienionych wyżej urządzeniach.

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com