Firma EKO-WIATR BIS została założona w 2007 roku przez doświadczonych specjalistów z zakresu energetyki wiatrowej. Od tego czasu szybki rozwój firmy umożliwił prowadzenie działalności związanej z szeroko rozumianym pojęciem energetyki odnawialnej na terenie całej Polski. W zakres naszej działalności wchodzi obsługa oraz pełnienie kompleksowej funkcji operatora farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz stacji elektroenergetycznych WN/SN, a także konserwacja podlegających zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego urządzań wchodzących w skład każdej turbiny wiatrowej. Nasza firma dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie energetyki wiatrowej, wykwalifikowana kadra kierownicza oraz zespół pracowników doskonalących na bieżąco swoje umiejętności gwarantuje rzetelne podejście do powierzonych zadań oraz wykonywanie ich na wysokim i profesjonalnym poziomie w każdej dziedzinie działalności firmy. Od początku istnienia naszej firmy najważniejszym celem, jaki staramy się osiągnąć i do którego nieustannie dążymy jest zadowolenie potencjalnego klienta, satysfakcja Inwestora z powierzonych nam zadań oraz przekonanie o naszym profesjonalnym, sprawnym i rzetelnym podejściu do realizowanych działań.

W związku z prowadzoną działalnością firma EKO-WIATR BIS zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwe i aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa polskiego oraz europejskiego, w szczególności:

  • uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej, drogowej i elektrycznej do kierowania robotami bez ograniczeń,
  • świadectwa kwalifikacyjne nadane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” dla danego rodzaju urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych NN, SN i WN;
  • szkolenia firmy Vestas uprawniające do samodzielnej pracy na turbinach wiatrowych,
  • szkolenia firmy Schneider Electric Polska z obsługi i przeglądu rozdzielnic SN typu RM6 wraz z zabezpieczeniami VIP30 i VIP 35,
  • szkolenia firmy SONEL w zakresie urządzeń pomiarowych oraz wykonywania pomiarów elektrycznych,
  • uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w zakresie obsługi i konserwacji podestów ruchomych, wciągników oraz suwnic,
  • certyfikaty Global Wind Organisation,
  • szkolenia Power Climber Wind uprawniające do obsługi, remontu oraz przeglądu na poziomie producenckim urządzeń,
  • szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ,
  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska, licencje z zakresu zarządzania nieruchomościami.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com