PRZEGLĄDY BUDOWLANE OBIEKTÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH I STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WN/SN:

Wykonywanie kompleksowych przeglądów obiektów budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wraz  z prowadzeniem książek obiektów budowlanych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Założenie oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektu budowlanego,
 • Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli obiektu budowlanego.

W chwili obecnej firma EKO-WIATR BIS prowadzi książki obiektu  oraz dokonuje regularnie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów obiektów budowlanych dla ponad 420 obiektów elektrowni wiatrowych oraz 38 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski (województwo łódzkie, opolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie,  warmińsko – mazurskie, podlaskie, kujawsko – pomorskie oraz podkarpackie).

 PRZEGLĄDY ENERGETYCZNE OBIEKTÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH I FARM FOTOWOLTAICZNYCH:

Wykonywanie pięcioletnich przeglądów energetycznych obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawdzeń połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków od ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

PRZEGLĄDY ENERGETYCZNE OBIEKTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WN/SN:

Wykonywanie okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów energetycznych stacji elektroenergetycznych WN/SN.

 

PRACE KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE:

Firma EKO-WIATR BIS świadczy również usługi związane z naprawą uszkodzeń infrastruktury energetycznej oraz z jej systematyczną konserwacją.
W szczególności są to niżej wymienione prace wykonywane na odrębne zlecenie Inwestora:

 • Przegląd i pomiary rozdzielnic w turbinach wiatrowych oraz stacjach SN,
 • Diagnostyka oraz naprawa uszkodzonych kabli SN,
 • Pomiary transformatorów w turbinach wiatrowych oraz stacjach transformatorowych,
 • Diagnostyka oraz naprawa uszkodzonych linii kablowych SN na terenie farmy wiatrowej i fotowoltaicznej,
 • Przeglądy okresowe kontenerowych stacji rozdzielczych SN,
 • Przeglądy okresowe rozłączników słupowych SN,
 • Konserwacja systemów telemechaniki oraz łączności na obiektach,
 • Konserwacja oraz serwis systemów monitoringu, alarmowych
  i klimatyzacji na obiektach,
 • Inne czynności wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

 

INSPEKCJE TECHNICZNE

Wykonywanie inspekcji technicznych oraz kontrola obiektów elektrowni wiatrowych przed oddaniem do użytkowania „Walk Down” oraz w trakcie samego użytkowania obiektów.

PRZEGLĄDY SPRZĘTU P-POŻ

Firma EKO-WIATR BIS wykonuje przeglądy roczne sprzętu P-POŻ na obiektach farm wiatrowych, fotowoltaicznych, GPZ oraz innych obiektów których sprzęt jest umieszczony na wysokości.

Przeglądy wykonujemy bezpośrednio w miejscu zainstalowania sprzętu.

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com