Kompleksowa usługa obejmująca specjalistyczne zarządzanie techniczne, obsługę oraz administrację elektrowniami wiatrowymi, farmami fotowoltaicznym, stacjami elektroenergetycznymi WN/SN, infrastrukturą elektroenergetyczną oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą wchodzącą w skład poszczególnych obiektów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie  w wykonywaniu kompleksowych czynności operatora instalacji, jak i wszelkie wymagane zezwolenia niezbędne do wykonywania opisanych zadań.

 

Firma EKO – WIATR BIS  w zakresie swoich usług oferuje całodobowy monitoring pracy urządzeń energetycznych, systemu alarmowego oraz CCTV poszczególnych obiektów farm wiatrowych, stacji elektro-energetycznych WN/SN oraz farm fotowoltaicznych posiadając w pełni profesjonalne i przygotowane do tego typu czynności stanowisko dyspozytorskie. W związku z wykonywanymi czynnościami operatora firma EKO-WIATR BIS oferuje również wszelkiego rodzaju usługi gospodarcze (koszenie trawy, mycie paneli fotowoltaicznych itp.), a także zatrudnia wykwalifikowanych pracowników posiadających właściwe i aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa polskiego oraz europejskiego.

 

Firma EKO-WIATR BIS w chwili obecnej posiada w zarządzaniu technicznym oraz wykonuje czynności operatora Instalacji OZE wraz z przyległą infrastrukturą energetyczną  o łącznej mocy ponad 1050 MW oraz 15 stacji elektroenergetycznych WN/SN  i 198 stacji rozdzielczych SN na terenie całej Polski (woj. łódzkie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie, podlaskie, śląskie, mazowieckie, kujawsko – pomorskie oraz warmińsko - mazurskie), w tym również 155 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 163 MW.

 

 

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com