BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH

EKO-WIATR prowadzi monitoring inwestycji budowlanych wykonywany na zlecenie instytucji finansujących, w tym głównie banków na potrzeby inwestycji kredytowanych.

Jesteśmy na Liście akceptowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. firm świadczących usługi Niezależnych Doradców Technicznych / Project Monitorów dla projektów PV.

W ramach kontroli inwestycji głównym zadaniem EKO-WIATR jest potwierdzanie zakończenia etapów budowy, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na podstawie pozytywnych raportów z kontroli inwestycji bank zwalnia środki finansowe.W ramach inwestycji finansowanych głównym zadaniem EKO-WIATR jest potwierdzanie ponoszonych nakładów budowlanych przez inwestora, w ramach realizowanej inwestycji.

EKO-WIATR pełni funkcję doradczą oraz kontrolną monitorowanej inwestycji.

Dzięki naszemu nadzorowi ryzyko finansującego oraz Inwestora jest znacząco ograniczone.

W ramach swojego zadania Niezależny Doradca Techniczny wykonuje raporty: wstępny, okresowy oraz końcowy. Raport wstępny zawiera kompletny audyt techniczno-budowlany dotyczący planowanej, bądź rozpoczętej już inwestycji. Raporty okresowe dotyczą weryfikacji postępów w realizacji inwestycji, natomiast Raport końcowy jest opracowaniem dokumentującym właściwe zakończenie przedsięwzięcia.

 Najważniejszymi elementami w zakresie zadań EKO-WIATR są:

- ocena stanu prawnego nieruchomości,

- analiza dokumentacji projektowej,

- weryfikacja umów i pozwoleń,

- weryfikacja i ocena harmonogramu przedsięwzięcia,

- weryfikacja i ocena budżetu inwestycji,

- wizje okresowe na nadzorowanych inwestycjach,

- ocena zgodności prowadzonych prac z budżetem, harmonogramem i pozwoleniem na budowę,

- ocena stanu zaawansowania inwestycji w odniesieniu do budżetu i harmonogramu,

- potwierdzanie faktycznie ponoszonych kosztów w ramach realizowanej inwestycji,

- potwierdzenie zakończenia etapów w ramach otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych,

- potwierdzenie zakończenia inwestycji i uzyskania wymaganych prawem zgód oraz pozwoleń.

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com