Firma EKO-WIATR BIS oferuje usługi pełnienia funkcji Inżynier Kontraktu, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz doradcy technicznego dla potrzeb instytucji kredytujących przy budowie farm wiatrowych, stacji elektroenergetycznych SN/WN, farm fotowoltaicznych oraz innych obiektów kubaturowych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami i nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, a także dysponujemy osobami z uprawnieniami BHP i Ochrony Środowiska oraz posiadającymi właściwe i aktualne świadectwa kwalifikacyjne  w zakresie eksploatacji "E" i dozoru "D" dla danego rodzaju urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Firma EKO-WIATR BIS jest również ujęta na liście doradców technicznych BOŚ Banku.

Dotychczas firma EKO-WIATR BIS pełniła kompleksową funkcję Inżyniera Kontraktu, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub doradcy technicznego dla potrzeb instytucji kredytującej przy budowie ponad 274 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 570 MW, 7 stacji elektroenergetycznych WN/SN oraz 112 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MW.

274
Elektrownie wiatrowe
7
Stacje WN/SN
112
Farmy fotowoltaiczne

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com